OLDIN

OLDIN

 

Släkten Oldin har sitt ursprung i Dalsland. På dessa sidor har utgångspunkt tagits från f d pastorn, sedermera terapeuten Eber Oldins barn. Släktnamnet är metronymiskt anbringat av nämnde Eber Oldins farfar, efter dennes moder. Vapensköld antagen 1996 ginstyckad i rött och purpur. På det röda fältet Dalslands silverne tjur, på det purpurfärgade en gyllene kalk för att understryka den prästerliga traditionen.