OLDIN

OLDIN

 

När det gäller de oldinska anorna så kan på dessa sidor endast göras ett urval, och då uteslutande från de Björkmanska anorna genom Eber Oldins gifte med Bodil, född Björkman. Det beror på att de adliga härstamningarna öppnar upp ”en motorväg” i finnandet

ANOR

av förfäder. Nu är detta på intet vis något märkvärdigt eller ovanligt, men roligt för dem som får möjligheten att hitta personer som Karl den Store, kejsar Fredrik Barbarossa, östromerska kejsare, Erik Segersäll, Erik XIV och många andra bland sina förfäder. Som sagt så är det inget speciellt med detta, utan understryker bara vad som matematiskt är känt, att varje generation bakåt fördubblas, eftersom det krävs två personer för att ett barn ska bli till. Det innebär att 30 generationer bakåt har varje människa i världen ca 210 miljarder förfäder i den generationen även om det inte bodde mer än högst 500 miljoner människor på jorden då. Det i sin tur förklaras av s k ”anförskjutning”. Regelbundet avlar man barn med mer eller mindre nära släktingar, varvid anorna kraftigt förminskas. Men en rimlig uppskattning kan vara att varje individ 30 generationer bakåt kan ha haft åtminstone ½-1 miljon då levande förfäder.

 

Detta innebär också att vi alla måste ha förfäder som varit såväl kungar och drottningar som mördare och horor, och hade bara en enda av dem fattats hade du inte funnits nu. D v s att horan är lika viktig för din existens som drottningen!

 

Uppbyggnaden av denna sida utgår från de oldinska barnens föräldrar, d v s Oldin och Björkman.

 

Några förklaringar till tabellerna: NAMN = säkert belagd person och/eller namn. NAMN = hypotetiskt namn eller person. ? = osäkert, (?) = sannolikt, men inte avgjort.

 

Tillbaka till startsidan.      Tipsa gärna om ni finner felaktiga länkar: info@oldin.eu